لاک حرارتی HD مشاوره خرید و ثبت سفارشات پیامکی لاک حرارتی : 09353877793 ارسال فوری به سراسر کشور سپس پرداخت وجه مارک درجه 1 و با کیفیت لاک حساس به دما http://hdlocke.mihanblog.com 2018-11-17T01:12:30+01:00 text/html 2017-04-27T15:11:13+01:00 hdlocke.mihanblog.com با مدیریت اکبری آموزش پاک کردن لاک ناخن بدون استون http://hdlocke.mihanblog.com/post/6 <font color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span><br></span></span></font></b></font><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>عزیزان در این مقاله برای شما 9 ترفند</span> <span>برای حذف</span> <span>لاک ناخن&nbsp;</span> <span class="">خود را بدون استفاده</span> <span>استون را آمورش می دهیم باشد که مورد استفاده شما دوستان قرار بگیرد. چون اکثر خانمها بعد از مدتی از رنگ لاک خود خسته می شوندو&nbsp; به دنبال راهی آسان برای پاک کردن لاک ناخن از روی انگشتان خود می باشند.</span></span></font></b></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span></span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span></span></span><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>اگر شما عاشق</span> <span>رنگ</span> <span>ناخن</span> <span>که دوست دارد به</span> <span>تغییر رنگ</span> <span>ناخن</span> <span>او</span> <span>در هر حال حاضر</span> <span>و پس از آن</span><span>، کاملا روشن</span> <span>است که شما نیز</span> <span>ناخن</span> <span>تجاری</span> <span class="">جدا</span> <span class="">لاک ناخن&nbsp;</span> <span class="">بارها و بارها استفاده</span> <span>است.</span> <span>اما تقریبا</span> <span>هر</span>لاک&nbsp; <span>ناخن روب</span><span> موجود در بازار</span> <span>شامل</span><span>:</span> <span>استون</span> <span>'، که</span> <span class="">یک ترکیب شیمیایی</span> <span>مضر</span> <span>نما</span> <span class="">بسیاری از</span> <span>خطرات بهداشتی</span> <span>به ما.</span> <span>خب، در این</span> <span>مقاله، ما</span> <span class="">می خواهیم به شما</span> <span>در مورد</span> <span class="">برخی، راه</span> <span>آسان و راحت</span> <span>بدون ریسک</span> <span class="">به حذف</span>&nbsp; لاک <span class="">ناخن&nbsp;</span> <span>خود را بدون استفاده</span> <span>استون</span> <span>است.</span> <span>در اینجا</span> <span class="">ما به:</span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="short_text" style="" lang="fa"><b><span>1.</span></b><b> <span>سرکه</span> </b><span class=""><b>و آب لیمو</b></span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="short_text" style="" lang="fa"><span class=""></span></span><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>یک کاسه</span> <span>متوسط</span> <span>پر از آب</span> <span>کمی گرم</span> <span>(باید آن را</span> <span>پوست</span> <span class="">خود را رایت کنید</span><span>) و</span> <span>شیب انگشتان دست خود</span> <span>را به آن.</span> <span>شما نیاز به</span> <span>خیس کردن آنها</span> <span>حداقل</span> <span>به مدت 15 دقیقه</span> <span class="">یا تا زمانی که</span> <span>رنگ</span> <span class="">ناخن خود را</span> <span class="">نرم و</span> <span class="">به اندازه کافی شل</span> <span>به بازی</span> <span>می شود</span><span>.</span> <span>نگاهی به</span> <span class="">انگشتان</span> <span>را از آب خارج</span> <span>و</span> <span>به آرامی مالش</span> <span>ناخن</span> <span>با نرم،</span> <span>قطعه</span> <span>خشک</span> <span class="">پارچه.</span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>یک</span> <span>مقدار کمی از</span> <span>سرکه سفید</span> <span>در یک کاسه.</span> <span>مخلوط</span> <span>مقدار مساوی از</span> <span>آب لیمو</span> <span>در آن است.</span> <span>خوب به هم بزنید.</span> <span>خیس</span> <span>ناخن خود را</span> <span>در آب گرم،</span> <span>برای 10-15 دقیقه.</span> <span>غوطه دادن</span> <span class="">یک سواب پنبه</span> <span class="">در این مخلوط.</span> <span class="">آن را بر روی</span> <span>ناخن</span> <span>و مطبوعات</span> <span>به آرامی.</span> <span class="">آن را نگه دارید</span> <span class="">برای چند دقیقه</span> <span class="">حداقل</span> <span>10-20</span><span>.</span> <span>لاک ناخن</span> <span>آن</span> <span class="">را خواهد شکست.</span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.wetellyouhow.com/wp-content/uploads/2013/05/Vinegar-and-Lemon-Juice1.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-18538" alt="Vinegar and Lemon Juice" style="display: inline;" data-lazy-loaded="true" width="407" height="325"></font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="short_text" style="" lang="fa"><b><span>2.</span></b><b> <span>اسپری</span> </b><span class=""><b>دئودورانت</b></span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="short_text" style="" lang="fa"><span class=""></span></span><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>اسپری</span> <span>اسپری</span> <span class="">زیبا و</span> <span class="">می توانید هر چیزی</span> <span>را از</span> <span class="">نشانگر برای</span> <span>ناخن لهستانی</span><span>.</span> <span>اسپری</span> <span>دئودورانت</span> <span>بر روی ناخن</span><span>.</span> <span>با کمک</span> <span>یک دستمال</span> <span>یا</span> <span class="">پارچه خشک</span><span class="">، مالش</span> <span class="">ناخن های خود را</span><span>، تا</span> لاک ناخن&nbsp; <span>به طور کامل حذف</span> <span class="">می شود</span><span>.</span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span></span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span></span></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.wetellyouhow.com/wp-content/uploads/2013/05/spray.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-18558" alt="womens hand hold a can." style="display: inline;" data-lazy-loaded="true" width="374" height="282"><br></font><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="short_text" style="" lang="fa"><b><span>3.</span></b><b> </b><span class=""><b>خمیر دندان</b><br></span></span><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>درخواست برخی از</span> <span>خمیر دندان بر روی</span> <span>یک توپ پنبه.</span> <span>مالیدن آن</span> <span>بر روی ناخن های</span> <span>خود را</span><span>، تا</span> <span>لاک ناخن</span> <span>به طور کامل حذف</span><span>.</span> <span>روش دیگر،</span> <span class="">به طور مستقیم اعمال</span> <span>مقدار کمی از</span> <span>خمیر دندان بر روی</span> <span>ناخن های خود را</span><span>.</span> <span>سپس،</span> <span>از بین بردن</span> <span>با</span> <span>توپ پنبه.</span> <span>این</span> <span>درمان خانگی</span> <span>کمی</span> <span class="">کثیف است</span> <span class="">و مدت زمان طولانی</span> <span class="">به حذف لاک</span> <span class="">ناخن&nbsp;</span> <span class="">طول می کشد</span><span class="">.<br></span></span></font><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.wetellyouhow.com/wp-content/uploads/2013/05/toothpaste1.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-18542" alt="toothpaste" style="display: inline;" data-lazy-loaded="true" width="390" height="274"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span><br><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span></font></div></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="short_text" style="" lang="fa"><b><span class="">4.</span></b><b> <span class="">ضد عفونی کننده</span> </b><span class=""><b>دست</b><br></span></span><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>یک</span> <span>پارچه خشک</span> <span>تمیز.</span> <span>قرار دادن</span> <span>چند قطره از</span> <span>ضدعفونیکننده دست</span> <span>بر روی آن.</span> <span>پاک کردن</span> <span>ناخن های خود را</span> <span>با آن</span><span>، تا زمانی که</span> <span>لهستانی</span> <span>حذف شده است.</span> <span>تکرار</span> <span>این روند،</span> <span class="">در صورت نیاز.<br></span></span></font><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.wetellyouhow.com/wp-content/uploads/2013/05/hand-sanitizer1.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-18539" alt="hand-sanitizer" style="display: inline;" data-lazy-loaded="true" width="416" height="315"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span><br><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span></font></div></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="short_text" style="" lang="fa"><b><span>5.</span></b><b> </b><span class=""><b>الکل</b><br></span></span><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>الکل</span> <span>روب لاک</span> <span>ناخن طبیعی</span> <span>است.</span> <span>این</span> <span>درمان</span> <span>بسیار موثر برای</span> <span>مشکلات متعدد</span> <span>ناخن انگشت</span> <span>را نیز.</span> <span>نگاهی به برخی از</span> <span>قطره</span> <span>الکل روی یک</span> <span>توپ پنبه.</span> <span>ماساژ</span> <span>بر روی ناخن ها</span> <span>به حذف</span> <span class="">لاک ناخن.</span></span></font></div></div><div align="center"><img src="http://www.wetellyouhow.com/wp-content/uploads/2013/05/Alcohol-for-nail.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-18560" alt="Alcohol-for nail" style="display: inline;" data-lazy-loaded="true" width="432" height="324"><br></div><div align="center"><b><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">دوستان&nbsp; روشهای زیادی برای پاک کردن لاک حرارتی ناخن از روی انگشتان دست وجود دارد ما در این جا سعی کردیم تا جایی که امکان دارد شما را با برخی روشها آشنا کنیم .<span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><br>&nbsp;در پایان اگر تمایل به خرید لاک حرارتی ناخن هستید&nbsp; به سایت ما سر بزنید:</span><br><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/" target="" title="">لاک حرارتی ناخن</a></font></b></div> text/html 2017-04-26T15:06:20+01:00 hdlocke.mihanblog.com با مدیریت اکبری تغییر رنگ لاک ناخن با لاک حرارتی http://hdlocke.mihanblog.com/post/5 <font size="4" face="Mihan-Yekan"><br><br>لوازم آرایشی از جمله وسایلی هستند که بسیار مورد توجه خانم ها و به خصوص دختران جوان است ، از جمله این لوازم آرایشی می توان به لاک ها با رنگ های متنوع و زیبایی که دارند اشاره کرد که بسیار هم مورد علاقه خانم ها است ، اما این بار ما به شما محصولی را معرفی و عرضه خواهیم کرد که تنوعی بزرگ در عرصه لوازم آرایشی و به خصوص لاک به وجود اورده است.نام این محصول لاک حرارتی است.<br><br><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span>این لاک حرارتی</span> <span>سرگرم کننده و</span> <span>منحصر به فرد ناخن</span> <span>تغییر رنگ با</span> <span>خلق و خوی</span> <span>و درجه حرارت.</span> <span>تغییر رنگ</span> <span>سریع است و</span> <span>آن را از</span> <span>فرانسه</span> <span>به تغییرات</span> <span>دانه بندی.</span> <span>3 گزینه</span> <span>سرگرم کننده</span> <span>رنگ</span> <span>به ترکیب و مطابقت</span> <span>وجود دارد.</span> <span>ناخن لهستانی</span> <span>را می توان برداشت</span> <span>و یا</span> <span>تحویل به</span> <span>آستان است.</span> <span>استفاده از راه درست</span> <span>برای نشان دادن</span> <span>خلق و خوی</span> <span>و درجه حرارت</span> <span>در</span> <span>است</span> <span>-</span> <span class="">با این که فقط</span> <span>نشان می دهد از</span> <span class="">دست.<br></span></span></font><br><div align="center"><img src="http://d3d71ba2asa5oz.cloudfront.net/40000501/images/bun-gelpo-006-set1_additional2.jpg" alt="تغییر رنگ لاک ناخن" width="509" vspace="0" border="0" align="" hspace="0" height="509"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span class=""></span></span></font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan">از دیگر ویژگی های این محصول می توان به تغییر رنگ متناسب با دمای بدن نیز اشاره کرد ، این محصول به گونه ای خلاقانه طراحی شده است که نظر هر فردی با هر سلیقه ای را به خود جلب نماید و در این امر نیز بسیار موفق عمل کرده و بسیاری از افراد حتی کسانی که بسیار مشکل پسند هستند نیز به خود جلب نمو ه است. <br><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span title="thermal color changing nail - nail art designs is one of the most creative ways made by women to show itself is stunning, beautiful and attractive always.">رنگ حرارتی تغییر ناخن - طرح های هنری ناخن یکی از راه های خلاق ترین ساخته شده توسط زنان را به خود را نشان می دهد این است که همیشه خیره کننده، زیبا و جذاب است. </span><span title="It is usually a work of art on the nail polish or enhanced both fingernails and toenails.">آن است که معمولا یک اثر هنری بر روی لاک&nbsp; ناخن و یا افزایش هر دو و ناخن پا. </span><span title="Women gave a lot of attention and importance on their manicures and pedicures.thermal color changing nail However, there are multiples of nail art and design and it really can catch someones attention if you really know the techniques and patterns to make it, decorate and knows">زنان بسیاری از توجه و اهمیت در آرایش ناخن و مانیکور و رنگ pedicures.thermal تغییر ناخن با این حال داد، می مضربی از هنر ناخن و طراحی وجود دارد و آن را واقعا می توانید جلب توجه گرفتن اگر شما واقعا می دانم که از تکنیک ها و الگوهای آن را به، تزئین و می داند </span><span title="how to embellish it right, even though you do not need to be a professional to painting your nails.So ladies if youre looking for the latest and nail art designs are the most popular and trendy then you have accurately entered on the right page.">چگونه به ارایش آن را حق، حتی اگر شما لازم نیست که به یک حرفه ای برای نقاشی خانم&nbsp; خود را اگر شما برای آخرین و ناخن طرح های هنر دنبال محبوب ترین و مرسوم، مد روز و سپس شما را با دقت در صفحه سمت راست وارد شده است. <br></span></span></font><div align="center"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/1228/2816/products/temp_change_4_1024x1024.jpg?v=1463254186" alt="لاک حساس به دما " width="466" vspace="0" border="0" align="" hspace="0" height="555"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span title="how to embellish it right, even though you do not need to be a professional to painting your nails.So ladies if youre looking for the latest and nail art designs are the most popular and trendy then you have accurately entered on the right page."></span></span></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" style="" lang="fa"><span title="how to embellish it right, even though you do not need to be a professional to painting your nails.So ladies if youre looking for the latest and nail art designs are the most popular and trendy then you have accurately entered on the right page."></span></span></font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;لاک حرارتی دارای ترکیب رنگ بسیار جالبی است ، به گونه ای که وقتی شما از لاک استفاده می کنید ،کافیست چند ثانیه تأمل نمایید خواهید دید که در قسمت های گرم ناخن شما لاک به رنگ روشن تبدیل و در قسمت هایی با دمای کمتر بر روی ناخن شما رنگ لاک تیره می شود ، به همین شکل ناخن شما دو رنگ پیدا می کند که همین امر زیبایی ناخن شما را دوچندان و طرح رنگی روی ناخن شما را منحصر به فرد می کند.<br><font color="#FF0000"><br>پیشنهاد ویژه ما به شما که به دنبال بهترین ها هستید؟</font><br><font color="#CC33CC"><br>لاک حرارتی یا حساس به دما رسید<br><br></font><font color="#009900">&nbsp;برای خرید این لاک اعجاب انگیز با تخفیف ویژه روی تصویر زیر کلیک کنید</font><br><br></font><br><div align="center"><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://heat-locke.shopiranian.ir/images/tasvir3.jpg" alt="لاک حرارتی اچ دی " vspace="0" border="0" align="" hspace="0"></a></div> text/html 2017-04-26T15:00:05+01:00 hdlocke.mihanblog.com با مدیریت اکبری نحوه استفاده از لاک حرارتی ناخن http://hdlocke.mihanblog.com/post/4 <font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><font color="#6600CC"><span>پس از انجام</span> <span>یک مانیکور</span><span>، چیزی که بعد</span> <span>بسیاری از زنان</span> <span>ترجیح میدهند با</span> <span>قرار دادن</span> <span>یک لاک ناخن</span> <span>بر روی ناخن های</span>&nbsp; خود می باشد. اگر دوست دارید مراحل لاک زدن به ناخن را بدانید با ما همراه باشید. </font><span class="alt-edited"><br></span></span></font></font><br><div align="center"><img src="http://heat-locke.shopiranian.ir/images/tasvir2.jpg" alt="لاک حرارتی را چطور استفاده کنیم" vspace="0" border="0" align="" hspace="0"><br><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="alt-edited"></span></span></font></font></div><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="alt-edited">لاک حرارتی ناخن </span> <span>زیبایی</span> <span>ناخن های خود را</span> <span>می کند و آنها</span> <span>نگاه زیبا.</span> <span>همچنین</span> <span>رنگ لاک ناخن&nbsp;</span> <span>می تواند</span> <span>خود را بیان</span> <span>می آید به لاک ناخن</span> <span>سایه</span> <span>،</span> <span>تعداد</span> <span>پایان</span> <span>انتخاب وجود دارد.</span> <span>شما می توانید برای</span> <span class="">کلاسیک قرمز</span><span class="">، شاد</span> <span>زرد، نارنجی</span> <span>روشن،</span> <span>اقیانوس</span> <span>آبی، سبز</span> <span>خلاق،</span> <span>جت سیاه و سفید</span> <span>و یا صورتی</span> <span>نوزاد</span> <span>است.</span> <br><br>ش<span>ما حتی می توانید</span> <span class="">برای</span> <span class="">یک لاک&nbsp; ناخن</span> <span>که منطبق</span> <span>لباس</span> <span>خود را نگاه کنید</span><span>.</span> <span>خوب،</span> <span>با نگاه کردن به</span> <span>سایه های مختلف</span> <span>لاک ناخن</span> <span>آن را</span> <span class="">غیر ممکن می شود</span> <span class="">که سعی کنید یک</span> <span class="">سایه</span><span class="">جدیدی نیست.</span> <span class="">خوب،</span> <span class="">گرفتن</span> <span>سایه حق</span> <span>از ناخن لهستانی</span> <span>کافی نیست</span> <span>شما همچنین نیاز به</span> <span>آن اعمال می شود</span> <span>به ناخن های خود</span> <span class="">در</span> <span class="">راه کامل است.</span> <span>اما</span> <span class="">بسیاری از ما</span> <span class="">به نقاشی</span> <span class="">ناخن</span> <span class="">کاملا</span> <span class="">مطمئن شوید که</span><span>.</span> <span>اگر</span> <span>روش یا</span> <span>روش مناسب</span> <span>شناخته شده نیست،</span> <span class="">شما را به</span> <span>کار</span> <span>از نقاشی</span> <span>ناخن</span> <span>بسیار دشوار</span> <span>و وقت گیر</span> <span class="">را پیدا می کند.<br></span></span></font></font><br><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><font color="#CC33CC"><b><font size="5"><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/post/2" target="" title="">لاک حرارتی ناخن&nbsp;&nbsp;</a> را می توانید از این قسمت خریداری کنید<br><br></font></b></font></span></span><b><font color="#FF0000">برخی نکات مفید در استفاده ازلاک&nbsp; ناخن :</font></b><br></font><h2><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="short_text" lang="fa"><span class=""><br></span><span></span></span></font></h2><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><p align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img alt="Apply nail polish" src="http://www.makeupfornoobs.com/wp-content/uploads/2014/01/apply_20nail_20polish.jpg" border="0"></font> </p><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><font color="#FF0000"><b><span>حذف</span> <span class="">استفاده از</span> <span>ناخن</span><br></b></font><br><span class="">قبل از استفاده از</span> <span>لاک ناخن </span><span class="">، شما باید یک</span> <span>پاک</span> <span>ناخن</span> <span>برای خلاص شدن از</span> <span>هر گونه اثری از</span> <span>رنگ</span> <span>ناخن</span> <span>های قدیمی</span> <span>خود استفاده کنید.</span> <span class="">استفاده از</span> <span>یک کت جدید از</span> <span class="">رنگ</span> <span>از رنگ های</span> <span>ناخن</span> <span>های قدیمی خود را</span> <span>به هیچ وجه</span> <span>ایده خوبی نیست.</span> <span>این</span> <span>نگاه به عنوان</span> <span class="">اگر ناخن های خود</span> <span>شما</span> <span>دوباره انجام</span> <span class="">شده است.</span> <span class="">حتی اگر</span> <span>شما هیچ کدام از</span>&nbsp; لاک <span>ناخن</span> <span>قدیمی</span> <span>بر روی ناخن های</span> <span>خود را ندارد،</span> <span>پس از آن نیز</span> <span class="">برخی لاک&nbsp;</span> <span class="">ناخن روب&nbsp;</span> <span>بیش از</span> <span class="">ناخن های خود را</span> <span>بکشید.</span> <span>آن را در</span> <span class="">گرفتن از هر</span> <span>روغن های طبیعی</span> <span>بر روی ناخن های</span> <span class="">خود را از شر</span> <span class="">کمک خواهد کرد و</span> <span class="">رنگ جدید</span> <span class="">به آخرین دیگر</span> <span class="">کمک خواهد کرد.<br></span></span><b><font color="#FF0000"><br></font></b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Apply a clear base coat "><b><font color="#FF0000">درخواست یک کت پایه روشن</font></b><br></span><span title="Next you need to apply a clear base coat on your nails before applying the actual nail polish color.">بعد شما نیاز به درخواست یک کت پایه روشن بر روی ناخن های خود را قبل از استفاده از رنگ ناخن لهستانی واقعی. </span><span title="A base coat will help in applying your colored nail polish in a smooth and even manner.">کت پایه در استفاده از لاک ناخن رنگ خود را به شیوه ای صاف و حتی کمک خواهد کرد. </span><span title="Allow the base coat to dry properly before proceeding to the next step. ">اجازه پوشش پایه به خشک درستی قبل از اقدام به مرحله بعدی.<br></span></span></font></font><br><h2><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/post/3">طرز تهیه لاک حرارتی ناخن</a>&nbsp; را می توانید از قسمت مطالعه کنید<br></h2><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Allow the base coat to dry properly before proceeding to the next step. "><font color="#FF0000"><b><br></b></font></span><span title="Open the bottle carefully "><font color="#FF0000"><b>بطری با دقت باز</b></font><br></span><span title="Rub the nail polish bottle in between your palms properly in order to warm the nail polish.">ماساژ لاک&nbsp; ناخن&nbsp; بطری را در بین کف دست خود را به درستی به منظور گرم لاک ناخن. </span><span title="It is recommended not to shake the bottle, as it can create air bubbles inside the bottle which will hamper its quality.">توصیه می شود برای تکان دادن بطری، به عنوان آن می توانید حباب های هوا در داخل بطری که کیفیت آن مانع ایجاد خواهد کرد. </span><span title="While opening the nail polish bottle, you must scrape the excess product on the brush off on the inner side of the bottle. ">در حالی که باز کردن بطری لاک ناخن، شما باید محصول بیش از حد بر روی قلم مو را در سمت داخلی بطری خراش.<br><font color="#FF0000"><b><br></b></font></span><span title="Apply first coat "><font color="#FF0000"><b>درخواست اولین کت</b></font><br></span><span title="Now put the nail polish down on the middle of your nail from cuticle to tip and then color it thoroughly and evenly on both right and left side of the nail bed.">در حال حاضر در وسط ناخن خود را قرار داده و ناخن لهستانی از کوتیکول به نوک و سپس آن را رنگ به طور کامل و به طور مساوی در هر دو سمت راست و چپ ناخن می شود. </span><span title="Make sure color is evenly distributed throughout your nails.">مطمئن شوید که رنگ به طور مساوی سراسر ناخن های خود را توزیع شده است. </span><span title="It is better to start with the smallest finger and then gradually moving towards the thumb.">بهتر است برای با کوچکترین انگشت شروع و سپس به تدریج حرکت به سمت انگشت شست. </span><span title="This way there will be less chances of errors.">این راه وجود خواهد داشت شانس کمتر از خطا است. </span><span title="Also it is advisable to put your hands on a table or countertop for better control over the brush. ">همچنین بهتر است آن را برای قرار دادن دست خود را بر روی یک میز و یا آشپزخانه برای کنترل بهتر روی قلم مو.<br><br></span><span title="Apply second and third coat "><font color="#FF0000"><b>درخواست کت دوم و سوم</b></font><br></span><span title="Allow the first coat to dry properly and then proceed to give your nails a second coat.">اجازه می دهد که برای اولین بار از کت به خشک درستی و سپس اقدام به به ناخن های خود یک کت دوم. </span><span title="Usually second coat is enough but if you want you can apply third coat also.">معمولا کت دوم به اندازه کافی است، اما اگر شما می خواهید شما می توانید کت سوم نیز اعمال می شود.<br>&nbsp;</span><span title="Third coat of nail polish is generally applied when the shade of the nail polish color is light.">کت سوم از لاک&nbsp; ناخن است به طور کلی اعمال زمانی که سایه ای از رنگ&nbsp; لاک ناخن نور است. </span><span title="Always try to keep the last coat smooth and even as the top coat will be visible at the end. ">همیشه سعی کنید آخرین کت صاف و حتی به عنوان کت بالا در پایان قابل مشاهده خواهد بود.<br></span></span></font></font><br><h2><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/post/1">لاک حرارتی چیست؟</a> را نیز از&nbsp; این قسمت مطالعه کنید<br></h2><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Always try to keep the last coat smooth and even as the top coat will be visible at the end. "><font color="#FF0000"><b><br></b></font></span><span title="Allow it to dry "><font color="#FF0000"><b>اجازه آن را به خشک</b></font><br></span><span title="Allow the nails to dry properly before touching anything.">اجازه می دهد که ناخن به خشک درست قبل از دست زدن به هر چیزی. </span><span title="To allow your nail polish to dry fast, you can dip your nails after applying the nail polish in a bowl of cold water for about one to two minutes. ">برای اجازه لاک&nbsp; ناخن&nbsp; خود را به خشک سریع، شما می توانید ناخن های خود را پس از استفاده از&nbsp; لاک&nbsp; ناخن را در یک کاسه آب سرد برای حدود یک تا دو دقیقه شیب.<br><font color="#FF0000"><b><br></b></font></span><span title="Apply a clear top coat "><font color="#FF0000"><b>درخواست یک کت بالا روشن</b></font><br></span><span title="Once your nail polish is completely dry you should proceed to apply a protective clear top coat on all your nails.">هنگامی که&nbsp; لاک ناخن خود را کاملا خشک است باید اقدام به درخواست یک کت بالا روشن محافظ بر روی تمام ناخن های خود را. </span><span title="This will help in making your nail polish last longer and help the colored polish to settle down smoothly on your nails. ">این در ساخت&nbsp; لاک ناخن&nbsp; خود را طولانی تر و کمک به لاک ناخن&nbsp; رنگ به حل و فصل هموار بر روی ناخن های خود را کمک خواهد کرد.<br><br></span><span title="Nail art sticker "><font color="#FF0000"><b>برچسب ناخن هنر</b></font><br></span><span title="If you wish, you can put a nail art sticker on your nails.">اگر شما می خواهید، شما می توانید یک برچسب ناخن هنر بر روی ناخن های خود را قرار داده است. </span><span title="There are hundreds of nail art stickers to choose from.">صدها نفر از برچسب ناخن هنر برای انتخاب وجود دارد. </span><span title="You can choose one depending upon the theme of a party, your preference or anything else.">شما می توانید یک بسته به موضوع یک حزب، ترجیح و یا هر چیز دیگری را انتخاب کنید.<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">در نهایت</span> <span>اشتباهات بررسی کنید</span> <span>و تمیز کردن آنها</span> <span>با یک</span> <span>پاک لاک</span> <span>ناخن&nbsp;</span> <span>غوطه ور</span> <span>قطعه پنبه</span> <span>پیچیده در اطراف</span> <span>نوک یک</span> <span class="">چوب</span> <span class="">نارنجی.</span><br><br><font color="#CC0000"><b><span class="">برای نتیجه گیری،</span> <span class="">اگر شما مایل به</span> <span class="">ناخن های</span> <span class="">بافت</span> <span class="">و مد روز</span><span class="">، شما باید</span> <span class="">راهنمایی</span> <span>در بالا ذکر شد</span> <span>را دنبال کنید.</span> <span>هنگامی که</span> <span class="">ناخن های خود را</span> <span>نگاه زیبا،</span> <span>شما</span> <span>احساس اعتماد به نفس</span> <span>از داخل است.<br><font color="#3333FF"><br>آیا به دنبال خرید لاک حرارتی هستید؟</font><font color="#CC33CC"><br><br>این روزها همه از لاک حساس به دما hd استفاده می کنند شما چطور؟</font><font color="#CC33CC"><br></font><font color="#009900"><br>کیفیت بالای این لاک حرارتی باعث شده که بهترین مارک تبدیل شود<br><br></font>اگر شما نیز نیاز به این محصول ارزشمند دارید کافیست روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></span></b></font></span></font></font><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><font color="#CC0000"><b><span><br></span></b></font></span></font></font><div align="center"><font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span id="result_box" class="" lang="fa"><font color="#CC0000"><b><span><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/" target="" title=""><img class="irc_mi" src="http://viona.girande.com/images/main-feature.jpg" alt="Image result for ‫لاک حرارتی‬‎" style="margin-top: 0px;" width="423" height="393"></a></span></b></font></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span> </font> </font><br></div> text/html 2017-04-25T14:54:10+01:00 hdlocke.mihanblog.com با مدیریت اکبری طرز تهیه لاک حرارتی ناخن در منزل http://hdlocke.mihanblog.com/post/3 <font class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#000099"><br><b>دوستان عزیز حتی اگر علاقه ای به لاک ناخن هم نباشید، ساخت این لاک یک آزمایش علمی‌متفاوت و البته ساده است که همه را شگفت زده می کند پس خواندن این مطلب را از دست ندهید.</b></font><br></font></font><br><h2><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/post/2">لاک حساس به دما</a> می خواهید ؟<br></h2><font class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">لاک ناخن حرارتی که در پایین می بینید در اصل طلایی است اما وقتی در معرض اجسام سرد قرار می‌گیرد، آبی می شود! با انتخاب لاک و رنگدانه حرارتی می‌توانید ترکیب رنگ‌های مختلفی برای لاک ناخن حرارتی بسازید.&nbsp; <br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><br></span>لاک ناخن حرارتی در حالت عادی به رنگ خود لاک خواهد بود اما اگر در معرض دمای سرد قرار بگیرد، به رنگ رنگدانه‌های حرارتی در می‌آید. به این ترتیب رنگ اصلی، رنگ خود لاک است و رنگی که با تغییر دما ظاهر میشود، رنگ رنگدانه‌های حرارتی است. البته چون رنگدانه‌ها را با لاک مخلوط می‌کنیم، ممکن است رنگ لاک بعد از واکنش به دما دقیقاً همرنگ رنگدانه‌های حرارتی نباشد.<br><br></span></font><div align="center"><img class="irc_mut iP7FlYxu0ppc-HwpH6ZlgJaI" alt="Image result for ‫ساخت لا ک ناخن حرارتی‬‎" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSEhMVFRUXFRgXFRUWFxUXFRUXFRUWFxUVFRcYHSggGBolHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFxAQFysdHx0rLS0tLSstLSsuLS0tLS0tKy0rKysrKy0tLS0rKy0tLS0rKy0tLS0rLS0tLTcrLS0rMf/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAIEBQYBBwj/xAA/EAACAQIDBQUGBAQDCQAAAAABAgADEQQSIQUxQVFhBhNxgZEiMkKhscFS0eHwFCNikiRyswcVM0RzgqOywv/EABkBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACMRAQEBAQABBAICAwAAAAAAAAABAhEhAwQSMUFREyIUYYH/2gAMAwEAAhEDEQA/APMspkerSYyyQRwWBSjZpMf/ALrl0qzjmQV1HZi8ZPp0ABoJ0QgWA3u48JOWMOiygQpiFFGGSnDU0gRxQ6R/8P0k5KUIuHgVy4YTrYUSzShOthzApmwo5RhwkuBhm4xj0DAp3wvSBbC9JdNSgjRgU7YaNOHHKWxpRpoQKs0Iw0Za9xOHDwKk0ZzuZajCk7gT4AmL+DbkfPT6yKqDQjWoy/w2yi5ygop4ZjYHpe1h5xmP2NVpAGomUE2BupvblYwM+aMY1KWbUYM0ZBWGnGGnLE0Ix6FoFcUjMksHowZpQIJScKSWaUaacCLlikjJFAt1MKrQYWPCSoeYqTDlrOmNyQCXvwhFWDTpDCB0JCoIwGW2CwilM5uTewHAADeeMzrUzO0iGiyTSpyU2DGUnceA1uRvOh4Wv6QdJYzqanYtnD6VOGC8I6mvCEq0ARx8ppHadMco804JHCiwVolxKkgH9PWA8pA1qR4Saqxj05UVfcmEwuFzmxNhxP5SW1OcwykP004zfp5+WpE1eRZYPZ2GXVkL/wCY/YSfSwGDb/l1/vI+8AE6R9PCu2iqTflPdfaY/bl/JU9di4QjSkB4jN81N5UbS7Mak0iluQ9m3rLOhsevfVT4ZgPvLClhGVWZmTTgLnXqTPPv28n1pubt/Dz6rsmqm9beY/OBOFPEgec3WIwjtpVwwcc1B+REpcbsGgx9hmot+F7lfXePnJ/j/wDV+ajo4WnxqG/9KkwO2SMqKGZrE+8LcB1k3EbJr0je2deaHN6gaj0kDFkNlsOZ85jWJIsqqNOC7uWDUoJqc4tILUoNqcntTg3pwqA1OMNOTckb3cCA1OD7mT3SMKyCD3MUm5IoDwJIamyKMy2FSzKSNcgv7S6/Ext4IecF2Q2M2J76tVqFaVFCS1yBnykgaECwGvpIH+/Gr1VzsSAiotwoNkWwBC6cOEvEWCiPAjBCqIHQkeREhhFgDRZbYFx3ZB4N03Hd95X2sJdrh07tFFg1vdNwb79b8Z5vcbnONZgoOYXHAHTnYfKcr4J6QUupAYXUjcegPPpD7MwxDLf3b3Iudeh6TV7fxVGrR7oG4uDmC6Bhc+z5m3gZz9H1OSrqMhS8DJSKTIDVinsnUxJimnszqanYwn1sMG0PygqOAVdbE+MZRxD8pLpV7i+6UCLkGwWGIne8vFeVDMkHTQ57W5a+MPmkvYNE1sQoYWA9q3Rd32np9tP7XX6Y3+mmwuyE+JSbeGp8jJyUguiG3MA/nCltRra3oR4QGIoh9V0ZdzbvLqJq6t+zkCxFFi2jmx33vdT0sfrB7RpkUzvFhuO89TzkoqEXdu5XuT95XYvG6MgRizC2XQ5QeLHh4S5ltKPsrFE08zHTrvH5QWLxg0smZ20pq1tb6ZjyX5mQNkVVBKVcgzWIFzbS++/6wf8AGFMSA6i+Ya9NwnT4d1We+FP2u2dqArNRe1sy7j/UADx8rTIpVqBjTqMXK6Fjx0vrx4zY7Yqv3j94tjmP+XXh9Jlqyr3lQ/1G/ja0x7mcxlcXzXDaCZYVgLb4wzwuoDQTSSVgykKisk5lklljGWQRCkXdyVlnCkCJ3cUkGnFAn9r6y4DZ1PA0yO8qD+YRvtcNUJ8SQPCYbZFC7g8tZEzlzqb8dSSfnvlnsylrebRdoIQQKwgmQW0IhglMIIAMbUsQDoGBF+UtXxS1FX2t1h00GmvCVW06WZLjhr+cq6OJKnTQcfGeX1sW1vNa6niypF9RYcdJYJtMuvO3L85i6eP9oX1HHrL5MV7NgJw/irXyShXzsenGOAtvMj7J1zEjpz4ywyDznt9Kczxzv2JQ5iS0a1hbT98YHCCwMb/EA8/GdESs3KcD66iMBnQID213cOfyl1stzhkFRkzd5pcaWUfnv8hKajQL3IvYakC1zw5+M1lDFJUojOmpOqkEWtoN/DwntxZj0+38ud81OaqjoDfTgeR4Qwp/EfetuBNjyMpaaBdFFhvsLy9pKbAgaW8+YtOWddtas4DiFYqSAcwHPQyLgKqOhC2B4jjfjedxOMem5sUI5MyqR0F5WbRw5YitRUEk/wAymrKTp8QsdfCd858eWLUCue7Yo4DJe9uV+KneDOOVcAKxcLqt9KqC+7+ten0kTaeKRm9oFG4qflH4XE06TowBOovcgEcLjnPVz+svPLH5TdtVC1NH3vfICVy59LjQk3I3eYmKxKjvao5VGF+BsSL/ACnoPak51ondlqdb6jT6Tz7ED+bV/wCq/wD7mfP9fVuY64nLTMp5RBYUCIieV0AYExgFpLKG2Y2UHcWIF/C+pgzTO/QgbypBt423ec18bzvE7EdhGZZJIESpeRUMrEBJb0bQTLIAmchPKdgecUT7Q1trNPgadllFgKJzbpo6azSCgwimRxDU1kBxHrBiOz2kBhKbGYPKxI3EyXXxVo3YO2aS17YjN3RUglRmIPDMvFfDXdodZnU6sCXAG17SRhKxy5eo9L7pscJW2I4scb3fMVKDqfK+ky+P2pgVaotB2cKf5RyMqva9tLDLw1PznH4X8tdWWyaXskg7ydZZUaXEknxlT2LZq9TuyQDUYndoNCdBysLT0Gl2UA31T5L+s9EnIwzgHKEFBd9pp07NUhvZz/aPtJKbFor8JPix+0pxj3S27yEkYfZVV9cuUc20+W+a9MOie6qjwAEa0LxX7OwQorYG7EWJ3acvCGMK0E0t1b9rJw28sXxbd2oUhTl4/EB+EnS/TfKwzMbc7ZmjVfDXWyZdCFPvKG4/5p29tz5eWPU+mtwuAVzdyTxuNBbf7TDUnXjylPs2tQqYg0XLK2ppsDbMOF+R9N0oaPbB3sL6clAF/Gw1gtu2Hd16RJsbE8RxGYcDvB8uc+hPz5cOf6bnaWykYFCcxCXBe5dSBzt7p3WPlM1s7Zr1M1lyEC9tM1iL31F9DbSSMP2optSCA3YqM5AI3/DcxlPaSWBOg/DuXx58/WPTm/jVtiVtLENVFFCBdTY8i1wASfCx85jmfMWYfEzN/cSfvNjg8ajgp7GY27u262YZhb8Vgdd8yNenkqOo0CuwHgGNvlPH7qc5G8EDunUTMQo1JNgBvJjRH4Wt3bhtdLg2OtiCDbkdZ5HQPa9G56AW9AAJUUAytdSQRymrxNMOMw3HUSrOC13T6XqY7nsefGvPAsK/eHLaz/JvDkY/La973+nMW/e6SKWDyAG2t9OPSSsZQLqXHvge0PxAcfET527OvTJ4VLnrGMDHkXnchEyGJhlIuXt0nI4iKEZXC0LSasEGjw0oKphM0AJ3NICmpAVasRaAcwoFepKxH9q8l4kyABAOWvH0aMbRWT8OkDWf7PFti6I6t/puZ7KJ5F2AT/G0f+//AEak9ftLAwxjQpg2EoE0C0M0E0igvAtCvAuZFDYzybtjsCrXxtaohFiygake7TVf/merVHABJ3AXPgJjRic5LEakk+pvLGaxFPsrjVN19Q35iWtOjtKmhU5SpFjcA6dZq0c+EMKxIsZub1n6rNnXlm0sZXBymygcgfuZWtiah+Mz1PGbOR96iZ/H9lkPu/KLvV+6vIz2xXbMCWOh01M2lNiRcm5Opve5J4m8pMDsJqbXvcTWUEAUXEzbaIYG/oJBx2IsNJfd2Lfv98ZTbXw/s6SKs+xmNGIV6JID0zcdUbj5G/qJoqexnJ331uJ5BhNoVMLXWtT0ZTu4MOKnoZ7b2Y21SxlMVKLai2ZD7yNyYffjO89fcz8XP+Od6hDZ1ibjWcOFINxNgWpv765W/fEfeR8XgadrqQPO8898ukrz7G4FUci2h1A5X4fWR6tIcJb9pVAqADggv4kkj5ESoBMoF/DCKFihGKUxb4xGhAYU4AxWnLzoaQMcmCaSoxkgQKtO8AKEszTje5gRKVHlLDDUZynSk/DpA0vYKnbG0fCof/Gwnq9p5d2HP+Oo9FqAf2MZ6nNAZEG0MYNhAA8C0O4gXkUB4BpIcSt2njlpDm3Afc9IVUdq8dkp92D7T7+i8fXd6yjwaAjQ6+cjbSxZNYFjc7z57vpLfBVweAHXSWfTN+zVMIRC17A3vf0+kcKq20Hn+kIidI56dt8ljC3GlvOBejY2Py/fSQR2pg7/AKTjLYcIRwIx7AQpiHxnMRTDC07YcoRCOUDHbb2MfeXWUWCxlbDVM9J2puOI49CNxHQz0qoo8ZXYvZNOpvX5QHbI/wBqtVbLiaS1B+JdG8bH85t9j9qcLi/+G+Vvwn9Z5NtTsyVBZD5ShpVGpuGBKsDe40Mg972n2fNYtUQ2cWup3NpYEHgbDwmUxGGIYqwsQbEHQy67I9ozWQIxu2XQ/iU8DJO1sKagv8ajT+ofh8eUdGa7uKMGKHI+kUowYePV5EvHq8gmAzsjq8KCYBhOXg1BMeBaA4DWPCxuaOEAtNZKorI6STTa0ou+y2JCY7Dk6Xcr/ejKPmRPXJ8+bSxDLZ0NmUh1PJkIKn1Anq3ZPt9hsZTGdhSqgAOjaC/NW3FT6ywa0iDYTtKuje6ynwIP0j2ECK4gHkjFVFRSzEBRvJmG212haqSlO6pz+JvyEzrUjWc2rPau2gt1p6txb4R+ZmfrMTdmJJO8njB0hGY6tlRm4AE+kxLa3ZyM1Xr5qznrbyGktMHU1lDs7U3PE6+c0OESdHFY0n5wtNrfnAMLDr5yNVJ5n1gWlF7kgk8xy6wtV/ay63A3/CfAyuwlcjfr9Zbq2Ya/rKI1ZBwkZ6YtqNZZrTveRcRQtAggniIVbRpWcGblIp1XTxgDVNt9vpJDm4sRIz2GkAge4swv4TF9o8AA2Ybpr+8kHaVAOhvvgUvZXaWRgL2ZT7PXpPV8JiRWpiovn0M8NxdE020m07A9pLP3TnRufOSkbSvsqi7FmBudTY2F+cUntSikXrwsLCqnMiMDzotKg60xCiDBjwYD50QfeCdFQQHiFQCDvHLAMslKecgqdZKQyiNtL3DMxg8U1Jwy8N45jiJqMYdD4TJYhbMYHoGzsWtRQ6nQ/sgywXFuu52HgxE892JtM0X19xve6f1CbVjmW48R1nHc47511Kr7TqsLGo5HIsSPnALiWHH1AlHtyr/LA5t9JTUsVUG52HmZiZumruTw9GwlcuNbacha8r+09fLSyj4iB9z8hM9s/bdZNMwYdQD9JzaO1WrFbgLlJ3X16zrmcct2X6H2fNHQJ0sPGZzAndpNDhahsNLeM6OSeTcaDUSPVbn6Q2bpGli2kAdM8gJZLirjfu08xK8NlnEa5gT1qnnH5jzMgYDF5iyNYOutuancwk4tAY3KcKj9mLTcNYOo37F4UQuB+kDUcGwtfy3dbzi0z4xxOkAYpiNqUxxhiBGK+tjAz23NmhgSu8TIHNTYEaEH6T0uqgIMye3tmfEo8YGq2V27TukzmzWsfEGcnmLLOTPxOrAGODQIMfeUFB6x4YwKwiwHiPURgj7wCLDKZHDQqGA9FMkK1oC5nVeAsQLiZ7H0Te80JaV+MpXgUM0HZnamUik50PuHl/TKWtStBRZ1ZeNV2kWxTrc/SUZMmUMWa6rTOrrfl7Q/OR61JlNiCPETnL8bx1zPleiUVuLwlAXMBRfSS9nrczt+HGzlXuAXdLii+nAyqw6kWtLCi55SINWr7hqIlJ52nQ1xeDaqIBW05XjbERqMDCE2hQjTzMrXsy7iOR3qeY6SZnMioLGSaR/enyhDg9p0VONifSCYecbm0uDCpIeDLQPedZ2o9hvgEzwbmR6da/2nRU1gFLmR6yBhY8Y93EFUqWEDP19iXYkRS77z96RQMVOzkcBIHLCg6Qa+MdmgINCLGCOEAqiFUwSR8B5uYrmczWnQwMB5aMqJeOiAgV+Iw8rq1C00OXnI9TDg7vSBQIxUhgbEagzVYHGiul9M494fvhKavgpFou9Fsy+Y4EcjJZ1qXjV7QwyCgXyi5sBpxJkTAUrSy7Q42hWXDjDsCDTU1QN6uotZhwO/0gsPSAlk5E1e1OpHj5yQGkVIdLSsiKeXhvivcaiNAnTpAcumonUq31jFOt45ug9BCiipecatprf01gowi2pMCTmIEYrG9oNX00jw2kB+YXic3kXNrCmpAREGFhM0axgAqThbmdI9mjWMBERQd52BkJ2dikHAYSKKA8R0UUB4jxFFA7edWKKA86xZTFFAcqmK0UUB4WcOHU7xFFKgtDDBdwAkpTFFCipU4QyGKKEdFSP7yKKAs8JeKKAw1LdYN9YooUwaQ+aKKALjOl5yKEdvGkxRQGExjvORQpmediigf//Z" style="margin-top: 0px;" width="590" height="393"><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"></span></font><br><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"></span></font></div><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>شما با استفاده از</span> <span class="">آن</span> <span class="">را به کیک</span> <span>در همه زمان ها</span> <span>و می دانست که</span> <span>آن می تواند</span> <span>مفید باشد را به</span> <span>آمده</span> لاک&nbsp;<span> ناخن</span> <span>مات.</span> <span>برخی از</span> <span class="">انجمن گفتگوی تجارت اینترنتی</span> <span class="">نیز</span> <span class="">به شما خواهد گفت</span> <span>که چگونه برای ایجاد</span> <span class="">مات</span> <span class="">لهستانی ناخن با</span> <span class="">آرد ذرت</span><span class="">؛</span> <span class="">این</span> <span>همان روند</span> <span>است.</span> <span class="">اینجا چیزی است که</span> <span class="">شما نیاز دارید:</span> <span class="">یک لاک ناخن</span> <span class="">مورد علاقه</span> <span class="">ناخن</span> <span class="">(براق</span><span class="">)، یک</span> <span class="">بوجار،</span> <span class="">قلم مو و</span> <span class="">نوشابه</span> <span>البته</span> <span>پخت.</span></span><br><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">غربال کردن</span> <span>جوش شیرین</span> <span>را با استفاده از</span> <span>بوجار</span> <span>و</span> <span>مطمئن شوید که شما</span> <span>شکستن هر</span> <span>توده</span> <span>یا برآمدگی</span> <span>در پودر</span> <span>به طوری که</span> <span class="">آن را آسان به</span> <span class="">اعمال</span> <span>در لاک ناخن</span> <span>شما می شود.</span> <span>شیب قلم مو</span> <span>در</span> <span>جوش شیرین و</span> <span>درخواست آن را</span> <span>بر روی ناخن های</span> <span>خود را با</span> <span class="">قلم مو آرایش</span> <span>است.</span> <span>اجازه دهید</span> <span>سینک</span> <span>پودر</span> <span>بر روی ناخن های</span> <span>خود را</span> <span>برای برخی از زمان</span> <span>قبل از تلاش</span> <span>برای حذف آن.</span> <span>اجازه دهید</span> <span class="">ناخن های خود را</span> <span>خشک و</span> <span>ایم</span><span>!</span> <span>شما باید برخی از</span> <span>ناخن</span> <span>مات</span> <span class="">ارزان و موثر</span><span>!<br><br><b>وسایل لازم دیگر:</b><br><br>&nbsp;لاک ناخن (لاک نباید کاملاً پر باشد)&nbsp; <br>&nbsp;پودر رنگدانه حرارتی <br>&nbsp;کاغذ<br>&nbsp;چسب&nbsp; <br>&nbsp;لاک پاک کن (اگر لاک خیلی غلیظ بشود، از لاک پاک کن برای رقیق کردنش استفاده می‌کنیم)<br><br></span></span></font><div align="center"><img class="size-large wp-image-31169 tie-appear" src="http://saakhtani.ir/wp-content/uploads/2016/02/Nail-Polish-4-1024x683.jpg" alt="وسایل مورد نیاز" width="516" height="344"><br><br><font color="#009900"><b>اگر به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد این لاک هستید این مقاله را بخوانید </b></font><br><h2><font size="2"><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/post/1">لاک حرارتی چیست؟</a></font></h2></div><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>اگر شما</span> <span>آرد ذرت</span> <span>دستی ندارد</span><span>، شما می توانید</span> <span>از پودر بچه</span> <span>برای رسیدن به اثر</span> <span>مات</span> <span>همان</span> <span>بر روی ناخن های</span> <span>خود استفاده کنید.</span> <span>فقط</span> <span>چند قطره از</span> لاک&nbsp; <span>ناخن در</span> <span>یک کاسه تمیز</span> <span>اضافه کنید</span> <span>و یا صفحه</span> <span>و اضافه کردن</span> <span>پودر بچه</span> <span>به آن است.</span> <span>مخلوط</span> <span>پودر</span> <span>به طور کامل</span> <span>با یک خلال دندان</span><span>.</span> <span>اطمینان حاصل کنید که</span> <span>شما تنها با استفاده</span> <span>مقدار کمی</span> <span>از پودر</span> <span>در یک زمان.</span> <span>استفاده از پودر</span> <span>بیشتر</span> <span>ناخن</span> <span>چوب</span> <span>لاک ناخن</span> <span>خود را</span> <span>در توده</span> <span>است.</span><br>&nbsp;<span>بهترین راه برای</span> <span>قضاوت کنید که آیا</span> <span>شما با استفاده از</span> <span>مقدار مناسب از</span> <span class="">پودر</span> <span class="">است که رعایت</span> <span>قوام</span> <span class="">لاک ناخن </span><span>.</span> <span>باید</span> <span>ضخیم تر</span> <span>از حد معمول</span> <span>باشد، اما</span> <span>در همان زمان</span> <span>شما</span> <span>همچنین باید قادر به</span> <span class="">آن اعمال می شود</span> <span class="">به راحتی بر روی</span> <span class="">ناخن های خود را</span> <span class="">داشته باشد.</span> <span>ما مطمئن هستیم شما</span> <span>برخی از عمل</span> <span>قبل از رسیدن به</span> <span>قوام</span> <span>مات کامل</span> <span class="">به آنها نیاز دارید.<br><br>اگر لاکی که برای ساخت لاک ناخن حرارتی استفاده کرده اید، کاملاً نو است باید سرش را کمی‌خالی کنید تا جا برای اضافه کردن رنگدانه باشد. در حین خالی کردن لاک، حواستان باشد مهره داخل شیشه بیرون نیاید چون مخلوط کردن رنگدانه را ساده تر میکند.&nbsp; با یک تکه کاغذ یک قیف با سر خیلی کوچک درست کنید. قیف را با چسب سفت کنید و سر شیشه لاک قرار بدهید.<br><br>در آخر در لاک را ببندید و شیشه را خوب تکان بدهید. مخلوط شدن پودر با لاک زمان زیادی میبرد و دست کم باید 5 دقیقه شیشه را تکان بدهید.&nbsp; لاک ناخن حرارتی وقتی آماده است که پودر کاملاً با لاک مخلوط شده باشد و هیچ قسمتی از آن گوله نشده باشد. در حین تکان دادن شیشه، قلم موی لاک را داخل شیشه تکان بدهید تا مطمئن شوید رنگدانه‌ها بهم نچسبیده اند.&nbsp; اگر بعد از اضافه کردن رنگدانه، لاک خیلی غلیظ شد کمی‌لاک پاک کن داخل شیشه بریزید و خوب با لاک مخلوط کنید. از کمترین میزان ممکن شروع کنید تا لاک ناخن حرارتی بیش از حد غلیظ نشود.<br><br><font color="#FF0000"><b>آیا می خواهید نسل جدید لاک های ناخن را امتحان کنید</b></font><br><br><font color="#009900"><b>بهترین هدیه به عشق زندگیان<br></b></font><font color="#CC33CC"><b><br>لاک حرارتی ویژه دخترها و خانم های جوان</b></font><br><br><font color="#3333FF"><b>پرطرفدارترین لاک ناخن در پکیج 5 تایی در رنگبندی مختلف </b></font><br><br><b>جهت خرید و اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید</b><br><br></span></span></span></span></font></font><br><div align="center"><a href="http://hdlocke.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://heat-locke.shopiranian.ir/images/main-feature.jpg" alt="http://heat-locke.shopiranian.ir/images/main-feature.jpg"></a><br><font class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""></span></span></span></span></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div> text/html 2017-04-25T14:44:44+01:00 hdlocke.mihanblog.com با مدیریت اکبری لاک حرارتی چیست؟ http://hdlocke.mihanblog.com/post/1 <font class="text4"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#CC0000"><br></font></font><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#CC0000">دوستان عزیز ورود شما را به وبلاگ لاک حرارتی خیر مقدم عرض می کنیم باشد که مورد توجه و اطمینان شما عزیزان واقع شود.</font></font><font color="#009900"><b><font size="4"><br></font></b></font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#009900"><b>فروشگاه اینترنتی لاک حساس به دما افتتاح شد <br></b></font><font color="#000099"><b><br>به دوستان خود نیز این سایت را اطلاع دهید <br><br></b></font><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="alt-edited">لاک حرارتی ناخن</span> <span>(همچنین به عنوان</span> <span>لاک ناخن</span> <span>شناخته می شود)</span> <span>یک لاک الکل</span> <span>است که می تواند</span> <span>به</span> <span>ناخن</span> <span>انسان و یا</span> <span>ناخن پا</span> <span class="">اعمال شده به</span> <span>تزئین</span> <span>و محافظت</span> <span>صفحات</span> <span>ناخن</span> <span>است.</span> <span>فرمول</span> <span>بارها</span> <span>تجدید نظر شده است</span> <span>به منظور افزایش اثر</span> <span>تزئینی آن</span> <span class="">و به سرکوب</span> <span class="">ترک خوردگی و یا</span> <span class="">پوسته پوسته شدن.</span> <span class="alt-edited">لاک حرارتی ناخن </span> <span>شامل</span> <span>ترکیبی از</span> <span>یک پلیمر آلی</span> <span>و</span> <span>اجزای مختلف</span> <span>دیگر،</span> <span class="">بسته به نام تجاری<br><br></span></span><b>فروش ویژه لاک حرارتی ناخن پکیج اورجینال 5 عددی شامل رنگ های: <font color="#006600">قرمز، نارنجی، آبی، سبز و بنفش</font> ، ناخن های خود را به شکل شگف انگیزی خاص و زیبا کنید.<br><br></b><b><font color="#000099">یکی از پر طرفدارترین و پرفروش ترین محصولات آرایشی، قابلیت تغییر رنگ با سرما و گرماقابلیت تغییر رنگ بادمای بدن است.</font><br>دارای درخشندگی فوق العاده لاک حرارتی ناخن با استفاده از لاک ناخن حرارتی ، به ناخن های خود جلوه خاصی بدهید&nbsp; استفاده آسان و سریع در همه جا در کمتر از چند ثانیه ، ناخن های خود را بسیار زیبا و خوشگل کنید .</b><br><br></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://locke.shoplive.ir/assets/images/laknakhon.jpg" class="img-responsive wow fadeIn" style="margin: 0px auto;" width="603" height="603"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font><span id="result_box" class="" lang="fa"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="alt-edited">لاک حرارتی ناخن </span> <span>سرچشمه</span> <span>در چین، و</span> <span>به 3000</span> <span>سال قبل از میلاد</span> <span>باز می گردد.</span><span> در حدود</span> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>600 قبل از میلاد</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>، در دوران سلسله</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>ژو،</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>خانه سلطنتی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>ترجیح</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>طلا</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>رنگ و</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>نقره ای است.</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span></span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>با این حال،</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>قرمز و</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>سیاه و سفید</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>در نهایت</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>این</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>رنگ های فلزی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>به عنوان مورد علاقه</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>سلطنتی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>جایگزین شده است.</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp; </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>در دوران سلسله مینگ</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>، لهستانی ناخن</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>اغلب</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>از یک مخلوط</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>که شامل</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>موم،</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>سفیده تخم مرغ</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>، ژلاتین،</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>رنگ های گیاهی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>و</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>صمغ عربی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>ساخته شده است.</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span></span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></font><br><font class="text4"><span id="result_box" class="" lang="fa"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br><font size="2"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/655/1964314/loackhd.jpg" alt="لاک حرارتی ناخن" width="492" vspace="0" border="0" align="" hspace="0" height="492"></font></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>در مصر،</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>کلاس های پایین تر</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>به تن</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>رنگ های کم رنگ</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>، در حالی که</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>جامعه</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>بالا نقاشی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>ناخن های خود را</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>قهوه ای</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>مایل به قرمز،</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>با حنا.</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class=""></span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">همچنین</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>مشخص شده بود که</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>فراعنه</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>مومیایی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>باید</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>ناخن های آنها را</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>در نقاشی های</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>حنا.</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span></span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">به نوبه خود از</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">قرن نهم</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>، ناخن</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>با روغن های</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>معطر</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>قرمز</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>رنگی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>شد و</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>جلا یا</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">در قرن نوزدهم و</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">اوایل قرن بیستم،</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">مردم ترجیح</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>جلا</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>به جای یک</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>نگاه</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>در نقاشی های</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>مخلوط کردن پودر</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>های رنگی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">و کرم</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">به</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">ناخن خود را،</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">پس از آن</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">سنباده</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">آنها را تا زمانی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>براق است.</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">یک نوع از این</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">پرداخت</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">کالا</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">در اطراف این زمان</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">به فروش می رسد</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">Hyglo</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>ناخن</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="alt-edited">لاک ناخن حرارتی</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class=""></span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="">گراف</span></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><span class=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">بود.<br><br>قیمت لاک حرارتی ناخن مارک پر طرفدار اچ دی : 24900 تومان می باشد <br></font></span></span></font><br><font class="text4"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br><font size="2"><strong><span style="color: #FF0000"></span></strong> </font></font></span></span></font><p dir="RTL" align="center"><a href="http://shopnose.shoploger.com/basket.aspx?pid=416674&amp;op=add" target="" title=""><img src="http://heat-locke.shopiranian.ir/buy.png" alt="" title="خرید پستی لاک حرارتی" width="491" height="58"></a></p><font class="text4"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><font size="4" face="Mihan-Yekan">خرید اینترنتی محصول : روی دکمه زیر کلیک کنید <br><br><br>خرید پیامکی عدد 930 را به شماره 50002030235 پیامک کنید تا کارشناس فروش ما با شما تماس و سپس محصول را برایتان ارسال کنیم<br>ارسال به همه شهرها و روستاها پرداخت درب منزلتان<br></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></span></font> text/html 2017-04-25T13:50:37+01:00 hdlocke.mihanblog.com با مدیریت اکبری خرید لاک حساس به دما http://hdlocke.mihanblog.com/post/2 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font color="#FF0000">بهترین هدیه برای دختر خانمها و خانم های شیک پوش و خوش سلیقه</font></b></font><br><br><br><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="3">&nbsp;یکی از پر طرفدارترین محصولات آرایشی<br></font></b></span></font><font color="#CC33CC"><b><font size="5"><br>لاک حرارتی ناخن&nbsp; <br></font></b></font><br><br><img src="http://mihanstore.net/pic/lakhararati-1.jpg"><br><b><font size="3"><font color="#003300"><br><br>شامل رنگ های: قرمز، نارنجی، آبی، سبز و بنفش<br><font color="#6600CC">&nbsp;<br><br></font></font><font color="#6600CC">ناخن های خود را به شکل شگف انگیزی خاص و زیبا کنید</font><br><br><font color="#FF6600">&nbsp;قابلیت تغییر رنگ با دمای بدن</font><br><br><font color="#999900">&nbsp;قابلیت تغییر رنگ با سرما و گرما و دارای درخشندگی فوق العاده</font></font></b><br><br><div align="right"><font class="text4"><div align="center"><font size="2"><b><font color="#6600CC"><br></font></b></font><font size="2"><b><font color="#6600CC"><img class="irc_mut i28qsiilBE_s-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-a3iGr_Bgt1a5qjoeZ-vpgpvLu66CGw5v90BgBIxV05SBLE5a" alt="Image result for ‫لاک حرارتی‬‎" height="284" width="464">&nbsp; <br><font color="#FF0000"><br>هموطن محترم در این فروشگاه عرضه مستقیم لاک حرارتی ناخن با نازل ترین قیمت </font></font></b></font><font size="2"><b><font color="#6600CC"><font class="text4" color="#FF0000"><font size="2"><b>به طور مستقیم </b></font></font><font color="#FF0000">انجام می شود</font><br></font></b></font></div><br><br><b><br></b><b>هموطن عزیز شما هر کجاکه زندگی می کنید می توانیدخیلی راحت در عرض چند ثانیه سفارش خود را ثبت و پس از دریافت لاک حرارتی ناخن در جلوی منزل تان ، مبلغ انرا به مامور پست محترم پرداخت نمایید.<br></b><br><div align="center"><br></div><br><div align="center">لاک حرارتی، یک لاک منحصر به فرد می باشد که با تغییرات دمای بدن شما تغییر رنگ می دهد. حتی با در دست داشتن چای، شیر، قهوه، و یا هر چیز داغ دیگر شما می توانید شاهد تغییر رنگ زیبا و خاص این لاک باشید. حتی می توانید دستان خود را در معرض آب سرد قرار دهید تا طرح و رنگی تازه را بر روی ناخن های خود مشاهده کنید. در واقع باید گفت لاک حرارتی حساس به دماست و با افزایش و کاهش دما، رنگ آن تغییر می کند. شما با خرید این پکیج اورجینال 5 لاک حرارتی در رنگ های قرمز، نارنجی، آبی، سبز و بنفش تحویل خواهید گرفت.<br><br><img src="http://titebazar.ir/pic/lakhararati-8.jpg"><br><br><img src="http://mihanstore.net/pic/lakhararati-2.jpg"><br><br><br></div><b><br></b></font><div align="center"><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>24000 تومان</strong></p> <a target="_blank" href="http://titebazar.ir/addcart.php?action=add&amp;id=655"><img src="http://titebazar.ir/pic/buy2.gif" border="0"></a><font class="text4"><font color="#FF0000"><b><br><br><br></b></font></font></div><font class="text4"><div align="center"><font color="#003300"><b>برای خرید اینترنتی لاک حرارتی ناخن روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید</b><br></font></div><br><div align="center"><a href="http://titebazar.ir/addcart.php?action=add&amp;id=655" target="" title=""><img src="http://cleanballz.shopiranian.ir/imageserver.ir/2455/buy1.png"></a><br><br><p align="center"><font color="#CC33CC"><b><font size="2"><b><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></b> </b>روش سوم خرید&nbsp; پکیج لاک حرارتی ناخن&nbsp; از طریق تلگرام سریع :</font></b></font></p><a href="http://shopcreamnose.mihanblog.com/t.me/shoporder_bot?start=p466437" target="" title=""><p align="center"><b><font size="2"><br></font></b></p></a><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><div align="center"><a href="https://t.me/shoporder_bot?start=p467093" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1063094/tel.jpg"></a></div></div><br></font><br></div></div> <br>